Επισκευθείτε το νέο μας ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ με όλα μας τα προϊόντα

Ωτοσκόπια - Οφθαλμοσκόπια:

Ωτοσκόπιο e-scope

Ωτοσκόπιο e-scope

 • Ευθύ φωτισμό standard 2.7V.
 • Ευθύ φωτισμό Xenon 2.5V
 • Φωτισμό οπτικών ινών Xenon 2.5V
 • Φωτισμό οπτικών ινών LED 3.7V
 • (20.000 ώρες λειτουργίας)

 

Ωτοσκόπιο ri-scope

Ωτοσκόπιο ri-scope

 • Φωτισμό οπτικών ινών Xenon 2.5V
 • Φωτισμό οπτικών ινών LED 3.5V
 • (20.000 ώρες λειτουργίας)

 

Οφθαλμοσκόπιο e-scope

Οφθαλμοσκόπιο e-scope

 • Φωτισμό standard 2.7V.
 • Φωτισμό Halogen 2.5V
 • Φωτισμό οπτικών ινών Xenon 2.5V
 • Φωτισμό LED 3.7V
 • (20.000 ώρες λειτουργίας)

 

Οφθαλμοσκόπιο ri-scope

Οφθαλμοσκόπιο ri-scope

 • Φωτισμό οπτικών ινών Xenon 2.5V
 • Φωτισμό LED 3.5V
 • (20.000 ώρες λειτουργίας)

 

 

Pen - scope

Pen - scope

 

 

 

Προϊόντα: